شنبه ۱۶/ تیر /۱۴۰۳ ۱۲:۵۴:۵۶
مشهد
لینک های مفید

شرکت در نمایشگاهها


شرکت در نمایشگاههای مختلف در طول سال

شرکت در نمایشگاههایی که در طول سال برگزار میشوند و علاقه مندان و بازدید کنندگان زیادی را جذب میکند و بسیار ثمر بخش و مثبت و مفید ارزیابی شده است.که از طرف والدین و دانش آموزان و بازدیدکنندگان بسیار استقبال میشود و با آگاه ساختن آنها توسط مسؤلین و سوپروایزرهای مجرب در مورد کتابها و سطوحی که برای تدریس ارائه میشود و همچنین شیوه تدریس مدرسین گرامی صورت می گیرد.همینطور بصورت تصویری برای عموم پخش و بازدید کنندگان علاقه مند میتوانند کامل اطلاعات  مربوط به عملکرد این مجموعه  را دریافت کنند.