شنبه ۱۶/ تیر /۱۴۰۳ ۱۲:۵۴:۵۹
مشهد
لینک های مفید

زبان آموزان برگزیده


معرفی زبان آموزان برگزیده

معرفی زبان آموزان  برتر و برگزیده ،که در پایان ترم نمرات عالی کسب نموده اند از سوی زبانکده معرفی و به هر کدام از آنها جوایزی نفیس اهدا میشود که این امر سبب تلاش و رقابت بقیه  زبان آموزان هم میشود